Register Verwerking Persoonsgegevens

Dit is het register van Philomena Steinfort voor het bedrijf Aorta-Visie Adviescentrum, gevestigd op het adres Herenstraat 42, 2681 BH Monster (Gemeente Westland) met KvK nummer: 17258135. Bovengenoemde persoon is uw aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens.

U kunt hiervoor bellen naar: 0174 76 44 46 (vast) 06 44 23 80 63 (mobiel) of mailen naar: p.steinfort@aorta-visie.nl

Het register wordt up-to-date gehouden en aan iedereen openbaar gesteld via de website www.aorta-visie.nl

Uitleg verwerking persoonsgegevens

Specifieke doelen waarvoor deze onderneming persoonsgegevens verwerkt:

 • Aanbieden persoonlijke zorg
 • Aanbieden persoonlijk advies/ coaching
 • Zodat patiënt na ontvangen van factuur deze naar zijn ziektekostenverzekering kan sturen

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt uit de volgende categorieën:

 • Patiënten
 • Bedrijven waar ik als klant een scholing of een aankoopinteractie heb

Welke gegevens?

 • Naam Adres Woonplaats
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Lichamelijke conditie en/of letsel
 • Geestelijke gesteldheid en/of problemen
 • Fotomateriaal
 • Geboortedatum

Tot wanneer?

 • Alle gegevens worden 15 jaar bewaard. Gegevens die ouder zijn dan 15 jaar worden jaarlijks vernietigd.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

 • Ziektekostenverzekeraar
 • Supplementenbedrijf waar patiënten hun supplementen met korting mogen kopen (alleen als dit via de behandelaar, dus mij, gebeurt)
 • Smartphone software (Apple)
 • Waarnemer*

Waarnemer

Bij (langdurige) afwezigheid van therapeute mw. P.J.M. Steinfort treedt voor Aorta-Visie Adviescentrum als waarnemend therapeute op mw. Y.E.Z. Bergman.